Yhdistys

Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry eli Jesy on perustettu vuonna 1994. Toimialueeseemme kuuluu Forssa, Jokioinen, Tammela, Humppila ja Ypäjä.

Yhdistyksemme perustavoite on eläinten hyvinvoinnin edistäminen alueellamme. Tähän tavoitteeseen pyritään tiedottamalla, opastamalla ja jakamalla tietoa eläinten oikeasta, lain vaatimasta ja asianmukaisesta kohtelusta.

Materiaalit ja logot

Esitteitämme ja julisteitamme saa vapaasti tulostaa ja jakaa esimerkiksi omalla työpaikalla. Sivulta löydät myös mm. tulostettavat lemmikinomistajan hätätietokortit sekä materiaalia lapsille.

Toimintamme arvot

Jesy on itsenäinen, voittoa tavoittelematon organisaatio. Toimintamme tarkoitus on suojella kaikkia eläimiä huonolta kohtelulta ja tarpeettomalta kärsimykseltä, jota ihmiset ymmärtämöttymyyttään ja välinpitämättömyyttään voivat aiheuttaa.

Historia

Yhdistys on vuosien saatossa edistänyt merkittävästi eläinten hyvinvointia toiminta-alueellaan tiedottamalla, valistamalla ja tukemalla eläinten omistajia sekä eläimiä suojelevia tahoja. Kaikki toiminta on perustunut vapaaehtoistyöhön, josta ei saa korvausta.

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki ohjaavat yhdistyksen toimintaa.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen tietosuojaseloste.