Toimintamme arvot

Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry on itsenäinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka toimintaa ohjaa yhdistyslaki sekä yhdistyksen omat säännöt. Yhdistyksemme toimii ainoastaan lain sallimin keinoin. Toimintamme tarkoitus on suojella kaikkia eläimiä huonolta kohtelulta ja tarpeettomalta kärsimykseltä, jota ihmiset ymmärtämättömyyttään ja välinpitämättömyyttään voivat aiheuttaa. Tähän pyrimme julkisella tiedottamisella, neuvomalla sekä antamalla apua ongelmatilanteissa.

Kaikki toimintamme perustuu vapaaehtoistyöhön eivätkä toimijat saa työstään rahallista korvausta. Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen, toimintatavat ja säännöt.

Toimintamme rahoitus perustuu jäsenmaksuihin, lahjoituksiin ja erilaisissa tapahtumissa saamiimme myyntivoittoihin. Kaikki tuotot menevät lyhentämättömänä eläinsuojelutyöhön, eläinlääkärikuluihin, eläinten lääkkeisiin ja matkakorvauksiin.

Käsityksemme on, että:

 • Jokaisella ihmisellä on eettinen, moraalinen ja lainmukainen velvollisuus huolehtia eläimistä. Kaikilla eläimillä on itseisarvo.
 • Kaikkien eläinten perustarpeista on huolehdittava. Jokaisella eläimellä on oikeus veteen ja ruokaan, oikeus olla kärsimättä kivusta, vammoista, sairauksista tai pelosta sekä oikeus lajinmukaiseen käyttäytymiseen.
 • Lemmikkieläinten ei-toivottujen poikasten syntymää pyritään estämään kastroimalla / steriloimalla.
 • Eläin voidaan lopettaa silloin, jos sen hengissä pitäminen aiheuttaa sille kohtuutonta kärsimystä. Eläimiä ei lopeteta esimerkiksi tilanpuutteen takia.
 • Eläintenhoidon käytäntöjen tulee perustua uusimpiin tutkimustuloksiin.
 • Ihmiset, jotka kohtelevat eläimiä huonosti, on saatettava vastuuseen.
 • Yhdistyksemme on poliittisesti sitoutumaton.
 • Yhdistyksemme pyrkii aina auttamaan apua tarvitsevia eläinten omistajia.
 • Yhdistyksemme jäsenet ovat vaitiolovelvollisia vapaaehtoistyössään kohtaamiaan asioita kohtaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.
 • Toimintamme on avointa ja luotettavaa.
 • Osallistumme vain sellaisiin tapahtumiin, joissa toiminta on sääntöjemme ja arvojemme mukaista.