Historia

Lounais-Hämeen eläinsuojelu siirtyi Jokioisille

Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry perustettiin 12.4.1994. Tuolloin Jokioisten Osuuspankin kokoustiloihin kokoontui 18 eläintenystävää perustamaan alueelle omaa eläinsuojeluyhdistystä.

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Antti Pääjärvi. Muut perustajajäsenet olivat Mervi Pääjärvi, Tiina Hacklin, Piritta Rapakko, Leena Friman, Anu Himanen, Eija Into, Anu Tujunen, Satu Kurppa, Sylvi Ritala, Kari Raiskio, Jorma Nieminen, Seija Tiirikainen, Pirjo Remander, Anneli Grönfors, Kirsi-Marja Tienhaara, Sinikka Mäkinen ja Mia Muurikainen. Yhdistys liittyi perustamiskokouksessaan Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry:n (SEY) jäseneksi.

Eläinsuojelutyötä tehtiin Suomessa varsin pienillä voimavaroilla ja toiminta perustui vapaaehtoistyöhön. Yhteiskunnan tuki oli vähäistä. Forssan seudun eläinsuojeluyhdistys lopetti toimintansa alkuvuonna 1995. Yhdistys oli ehtinyt toimia Forssan seudulla 12 vuotta ja hoitanut satoja löytöeläimiä. Toiminta kaatui varojen ja inhimillisten voimavarojen puutteeseen.

Vasta vuoden ikäisenä yhdistyksenä Jesy otti koko Forssan seutukunnan toiminnan hoitaakseen. Yhdistykselle hankittiin oma matkapuhelin eläinsuojeluneuvontaa varten. Puhelin toimi vapaaehtoisten voimin ja sitä vuoroteltiin aktiivisten jäsenten keskuudessa.

Eläinsuojelulaki uudistui

Merkittävä harppaus eläinten hyvinvointiin tapahtui uuden eläinsuojelulain tullessa voimaan kesällä 1996. Se siirsi huostaanotettujen eläimien väliaikaisen hoitopaikan järjestämisen kuntien vastuulle. Tähän asti vapaaehtoiset olivat hoitaneet niitä omissa kodeissaan tai joutuneet pitämään niitä maksullisissa hoitopaikoissa eläinsuojeluyhdistyksen varoilla.

Kunnat tekivät sopimuksen löytöeläinten hoidosta Jokioisten Rehtijärvellä sijainneen koirahoitola Koirahovin kanssa. Kuitenkin syksyllä 1997 eläinsuojelutarkastuksen yhteydessä todettiin, ettei tila soveltunut eläinten pitopaikaksi kosteusvaurioiden ja homesienikasvuston takia.

Jesy rakensi talkoovoimin uudet, tarvittavat tilat löytöeläimille Jokioisiin yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin, Antti ja Mervi Pääjärven luo. Tiloja laajennettiin ja paranneltiin vuosien saatossa useasti vapaaehtoisten tuella. Toiminta-alueen kunnat kieltäytyivät toistuvasti avustushakemuksista sillä verukkeella, että löytöeläinkoti oli liikeyritys. Kunnat vastasivat löytöeläimien ylläpitokustannuksista 15 vuorokauden ajan, jonka jälkeen löytöeläinkoti huolehti eläimistä omakustanteisesti, kunnes niille löytyi uusi koti.

Yhdistykselle uusi puheenjohtaja

Jokioisten löytöeläinkoti lopetti toimintansa keväällä 2002. Toiminta sitoi ympäri vuorokauden eikä ollut mikään kultakaivos. Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys kiitti Pääjärviä pitkästä talkootyöstä eläinten hyväksi. Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Anne Skyttälä.

Löytöeläimiä varten perustettiin Jokioisten Vaulammille uusi löytöeläinkoti Camomilla, jonka kanssa eläinsuojeluyhdistys teki yhteistyötä.

Lahjoituskeräys eläinten viikolla

Jokioisten Eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa jo vuosien ajan erilaisilla tempauksilla avustanut Naisten Toimintaryhmä Ompelukerho organisoi ensimmäisen eläinruokakeräyksen eläinten viikolla vuonna 2002. Yhdessä Jesyn kanssa he päivystivät Forssan suurten markettien auloissa ja ottivat vastaan ruoka- ja tarvikelahjoituksia eteenpäin toimitettavaksi löytöeläinten hyväksi. Keräys oli suuri menestys ja siitä tulikin vuosittainen tapahtuma.

Yhdistyksen 10-vuotisjuhlat järjestettiin huhtikuussa 2004 Kuuman Islanninhevostallin makasiinissa. Tapahtuma alkoi kutsuvierastilaisuudella ja jatkui kaikille avoimilla latotansseilla.

Löytöeläinkoti Camomilla lopetti toimintansa vuonna 2005. Korvaavaksi tilaksi löytöeläimille aukesi löytöeläinkoti Harmaatassu, joka sijaitsi Urjalassa. Harmaatassukin lopetti viiden vuoden jälkeen, jolloin Jokioisille perustettiin löytöeläinkoti Tuulenpesä vuonna 2010.

Ystäväeläintoiminta sai tunnustusta

Ensimmäiset Jesyn ystäväeläimet aloittivat toimintansa vuonna 2010. Ystäväeläintoiminnassa koulutetut vapaaehtoiset tekevät ennaltaehkäisevää eläinsuojelutyötä vierailemalla opetetun ja testatun eläinparinsa kanssa nuorten, vanhusten ja vammaisten luona sekä olemalla läsnä erilaissa tapahtumissa.

Jesyn ystäväeläintoiminta palkittiin Lounais-Hämeen psykologien toimesta vuoden mielenterveystekona 2012. Valinnassa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, että toimintaa on tehty myös sellaisten ihmisten parissa, joilla ei muuten ollut mahdollista olla eläinten kanssa tai hankkia omaa lemmikkiä esimerkiksi laitoksessa asumisen tai toimintakyvyn vuoksi.

Kadonneet eläimet kotiin sirun avulla

Lemmikkien tunnistesirutus alkoi yleistymään 2010-luvun alussa. Niskaan asennettava pieni mikrosiru sisälsi tunnistenumerosarjan, joka voitiin lukea erityisellä sirunlukulaitteella. Nykyaikainen menetelmä helpotti ja nopeutti huomattavasti kadonneen lemmikin pääsyä omaan kotiinsa. Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys aloitti paikallisten eläinlääkärien kanssa sirutuskampanjan vuonna 2014. Jesy lahjoitti tunnistemikrosirun ilmaiseksi lemmikkien omistajille ja tarjosi tietojen rekisteröimistä Turvasiru.fi-palveluun puoleen hintaan. Eläinlääkärit suorittivat sirutuksen vapaaehtoistyönä.

Neljä vuotta toiminut löytöeläinkoti Tuulenpesä lopetti toimintansa vuonna 2014. Jokioisten Minkiölle perustettiin uusi löytöeläinkoti Käpälämäki.

Yhdistyksen 20-vuotisjuhlia vietettiin marraskuussa 2014 Jokioisilla ravintola Ferrariassa, jossa esiintyi myös pitkän linjan iskelmä- ja rocklaulaja Bablo.

Monipuolista toimintaa eläinten hyväksi

Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys on vuosien saatossa edistänyt merkittävästi eläinten hyvinvointia toiminta-alueellaan tiedottamalla, valistamalla ja tukemalla eläinten omistajia sekä eläimiä suojelevia tahoja. Kaikki toiminta on perustunut vapaaehtoistyöhön, josta ei saa korvausta.

Jesy on järjestänyt mm. useita retkiä kotieläintiloille, lemmikkimessuille ja muihin tapahtumiin, järjestänyt joulurauhan julistuksia metsäneläimille yhteistyössä metsästysseurojen kanssa, järjestänyt match show-tapahtumia ja koirakävelyitä, järjestänyt lapsille ja nuorille eläinaiheisia kirjoitus- ja piirustuskilpailuja, jakanut Vuoden eläinten ystävä -tunnustuksia ja niin edelleen.

Yhdistys on kerännyt varoja osallistumalla vuosittain useisiin lähiseudun tapahtumiin (mm. Minkiön maalaistori, lasten maatalousnäyttely Mansikki, Forssan Heinämessut, Luontomuseon Eläinpäivät). Toiminnan tärkeänä kulmakivenä ovat olleet myös yksityisten ihmisten lahjoitukset. Kaikki tuotot menevät lyhentämättömänä eläinsuojelutyöhön, eläinlääkärinkuluihin, eläinten lääkkeisiin ja matkakorvauksiin.