Kuolleena löytyneet eläimet

Luonnoneläimet

  • Jätä pienet eläimet maatumaan rauhassa ja tee isoista eläimistä ilmoitus poliisille.
  • Tarkista lintujen jalat – jos lintu on rengastettu, ota rengas talteen ja ilmoita siitä nettilomakkeella Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimistoon.
  • Kuolleena löytynyt riistaeläin kuuluu metsästysaikana useimmiten maanomistajalle ja muulloin rauhoitettujen eläinten tavoin valtiolle – EI LÖYTÄJÄLLE.
  • Jos haluat täyttää löytämäsi kuolleen rauhoitetun eläimen, soita alueesi ELY-keskukselle luvan saamista varten.
  • Hyväkuntoiset ja harvinaiset eläimet tai epäilyttävät kuolinsyyt saattavat antaa aiheen toimittaa näyte tutkittavaksi Eviralle. Poliisi auttaa. Vaikka eläimen jäännösten haltuunotto on yleisesti ottaen kiellettyä, niin poliisille tai tutkittavaksi saa kuitenkin toimittaa näytteen.
  • Lepakot voivat kantaa hengenvaarallista raivotautia eli rabiesta. Kuolleet lepakot pitäisi lähettää tutkittaviksi, mutta niitä on käsiteltävä äärimmäisen varovasti.

Kotieläimet

Jos löydät kuolleen lemmikkieläimen (kissan, koiran, kesykanin tms), ota yhteys löytöeläinkotiin tai eläinlääkäriin, joka voi tarkistaa, onko eläimellä tunnistesirua jonka avulla omistajaan saadaan yhteys. Tee ilmoitus Facebookiin, kuvaile kuollutta eläintä mahdollisimman tarkasti ja lähetä valokuva siitä lisätietoja kaipaavalle. Kerro myös, onko eläin toimitettu tarkistettavaksi. Jos eläin joudutaan jättämään paikoilleen, merkitse tarkasti muistiin sen sijainti.

Kuolleena löytyneestä hyötyeläimestä (nauta, sika, hevonen tms) tulee aina ilmoittaa poliisille.