Lemmikin kuolema

Pitkäkin eläimenelämä on ihmiselämän mittakaavassa usein lyhyt. Parhaassa tapauksessa yhteistä elämää lemmikkisi kanssa riittää toistakymmentä vuotta, mutta joskus yhteinen elämä jää vain muutamiin vuosiin tai kuukausiin. Vanhan eläimen kanssa ihminen alkaa pikku hiljaa henkisesti valmistautua luopumiseen, mutta nuoren kohdalla poismeno on yleensä suuri järkytys.

Omistaja usein toivoo, että vanha lemmikki vain nukkuisi rauhallisesti pois. Näin käy kuitenkin hyvin harvoin. Omistajan tulee valmistautua siihen, että kun luopumisen aika koittaa, hänen on tehtävä lopullinen päätös siitä, milloin on oikea aika päästää eläin pois. On itsekästä pakottaa toinen elämään kipujen kanssa vain siitä syystä, että omistaja ei halua luopua lemmikistään. Eläimen lopettaminen eläinlääkärissä tapahtuu lääkkeiden avulla, eikä se itse huomaa mitään. Omistaja voi silitellä lemmikkiään samalla saattaen sen rauhallisesti viimeiselle matkalle.


Hautaaminen tai tuhkaaminen

Yleensä menehtynyt lemmikki toimitetaan eläinlääkärin kautta pieneläinkrematorioon tuhkattavaksi. Yksittäistuhkatun lemmikin uurnan voi noutaa krematoriosta tai eläinlääkäristä tai se voidaan toimittaa suoraan kotiin. Lemmikki voidaan myös joukkotuhkata, jolloin krematorio vastaa tuhkien levittämisestä esimerkiksi metsään.

Kuollut eläin voidaan haudata myös itse omalle tontille, mutta hautapaikka tulee kuitenkin valita siten, että siitä ei koidu haittaa ihmisten tai eläinten terveydelle. Kiellettyjä hautausalueita ovat pohjavesialueet, vesistöjen ranta-alueet ja vedenottamon suoja-alue. Hautapaikka saa sijaita 250m etäisyydellä kaivoista eikä se saa sijaita rinteessä, joka viettää vesistöön. Lemmikkiä ei saa haudata muovipussissa tai muussa maatumattomassa materiaalissa. Haudan tulee olla myös tarpeeksi syvä, jotta se ei houkuttele muita eläimiä paikalle.

Lemmikin hautaaminen on kipeä asia, mutta se voi myös parantaa ja helpottaa oloa. Omistajille ja perheenjäsenille se on konkreettinen tapa käsitellä surua ja päästää osasta siitä irti. Hautapaikasta voi muodostua kaunis muistopaikka, jolla yhteisiä hetkiä voi pohtia vielä vuosienkin päästä.


Epäselvä kuolema

Jos eläin kuolee yllättäen itsestään ja kuolinsyystä on epäselvyyttä, voi omistaja lähettää sen joko suoraan tai hoitavan eläinlääkärin kautta tutkittavaksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan. Usein tieto kuolinsyystä helpottaa omistajaa sekä antaa arvokasta tietoa kasvattajalle. Kennelliiton Omakoira-palvelussa omistaja voi ilmoittaa koiran kuolemasta ja sen syystä, joka tallentuu koiran tietoihin ja Jalostustietojärjestelmään. Antamalla tiedot omistaja voi auttaa rodun terveysominaisuuksien jalostamista.